KNR K-01 - Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - system Ombran

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na roboty wykonywane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym z wykorzystaniem materiałów i technologii Systemu Ombran.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych i stalowych,
 • usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie lub groszkowanie,
 • wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia, ręczne reprofilowanie ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową wraz z wykonaniem warstwy sczepnej,
 • wykonanie impregnacji hydrofobowej,
 • wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową,
 • wykonanie powłok malarskich akrylowych,
 • wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną,
 • izolowanie obiektów sztywnych i elastycznych powłoką cementowo-polimerową oraz powłoką bitumiczno-lateksową,
 • wykonanie przegród poziomych metodą iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej,
 • tynki renowacyjne,
 • prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa,
 • wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys żywicami i żelami akrylowymi.

Wydanie I, Koszalin 2002r.