Skrypt: Ćwiczenia z kosztorysowania

Skrypt pt. "Ćwiczenia z kosztorysowania" zawiera obszerne wprowadzenie w zagadnienia związane z kosztorysowaniem, zestawy ćwiczeń dla uczniów i studentów oraz profesjonalne oprogramowanie do kosztorysowania - wszystko w cenie książki.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni, uczniów szkół średnich o profilu technicznym, przygotowujących się do egzaminu BUD.14. Został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i praktycznych ekspertów Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz nauczycieli akademickich, z którymi od ponad dwudziestu lat współpracuje firma Koprinet.

Zajrzyj do książki

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z kalkulowaniem kosztów na roboty budowlane. Skrypt składa się z siedmiu rozdziałów, w których omówiono m.in.:

  • rodzaje kosztorysów ze względu na ich przeznaczenie i podmiot, dla którego są sporządzane,
  • przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania,
  • podstawowe zasady przedmiarowania,
  • sposób ustalania cen dla odpowiednich jednostkowych nakładów rzeczowych oraz innych kosztów niż te, które są bezpośrednio związane z produkcją,
  • formuły liczenia, na podstawie których można sporządzić kosztorys metodą szczegółową lub uproszczoną.

Podsumowaniem jest rozdział, w którym podano rozwiązanie przykładowego problemu związanego z oszacowaniem kosztu robót budowlanych (wykończenie kuchni i łazienki).
Poszczególne rozdziały zaopatrzono w stosowne przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

W suplemencie, dołączonym do skryptu, zamieszczono test sprawdzający zdobytą wiedzę teoretyczną. Umiejętność tworzenia przedmiarów i kosztorysów można zweryfikować dzięki wykonaniu zadania praktycznego, przygotowanego zgodnie ze standardami egzaminu na kwalifikację BUD.14.

Oprócz suplementu w komplecie znajduje się płytka CD, zawierająca m.in. darmową edycję studencką programu do kosztorysowania Rodos.