KNR K-02 - Roboty murowe w technologii SILKA (nakład wyczerpany)

Jest to katalog zawierający nakłady nakłady rzeczowe kosztorysowania dla technologii wykonywania robót z przestrzeganiem norm i zaleceń obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Podano w nim normatywy na roboty murarskie z wykorzystaniem materiałów SILKA.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

  • ściany z warstwą ocieplającą i pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną na zaprawie tradycyjnej i klejowej,
  • ściany wewnętrzne na zaprawie tradycyjnej i klejowej,
  • ścianki działowe, licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloków cegłą SILKA SKALISTA,
  • kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych,
  • impregnację ścian,
  • nadproża z kształtek SILKA M-U.

Wydanie I, Koszalin 2002r.