KNR K-05 - Krycie dachów w systemie BRAAS

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie pokryć dachowych, systemów odwodnieniowych oraz montażu kolektorów słonecznych na budynkach nowych jak i remontowanych z zastosowaniem materiałów firmy BRAAS Polska Sp. z o.o.

Wydanie II, Koszalin 2010 r.:

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie starych pokryć dachowych, mocowanie folii dachowej i papy, wykonanie deskowania.
 • krycie dachów: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych, montaż wyposażenia okapu,
 • wykonanie koszy, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, montaż elementów komunikacji po dachu,
 • montaż okien dachowych i wyłazów, montaż kominków wentylacyjnych, odpowietrzników instalacji, nasadek antenowych,
 • system odwodnieniowy Braas StabiCor: montaż rynien dachowych, montaż rur spustowych,
 • montaż kolektorów słonecznych Braas w połaci i nad połacią dachu.

Wydanie III, Koszalin 2012 r.:

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie starych pokryć dachowych, mocowanie folii dachowej i papy, wykonanie deskowania.
 • krycie dachów dachówką betonową: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych, montaż wyposażenia okapu,
 • krycie dachów dachówką ceramiczną: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, dodatkowe nadkłady na obróbkę,
 • montaż elementów wyposażenia dachów: montaż okapu, wykonanie kosza, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, montaż elementów komunikacji po dachu,
 • system odwodnieniowy Braas StabiCor: montaż rynien dachowych, montaż rur spustowych,
 • system solarny Braas: montaż w połaci i nad połacią dachu.

Wydanie IV, Koszalin 2017 r.:

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie starych pokryć dachowych, mocowanie folii dachowej i papy, wykonanie deskowania.
 • krycie dachów dachówką betonową: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych, montaż wyposażenia okapu,
 • krycie dachów dachówką ceramiczną: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, dodatkowe nadkłady na obróbkę,
 • montaż elementów wyposażenia dachów: montaż okapu, wykonanie kosza, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, montaż elementów komunikacji po dachu,
 • system odwodnieniowy Braas: montaż rynien dachowych, montaż rur spustowych,
 • system fotowoltaiczny Braas