KNR K-07 - Roboty budowlane w technologii Saint-Gobain Weber Terranova (nakład wyczerpany)

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów Saint-Gobain Weber Terranova


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 1. bezspoinowy system ocieplania w technologii weber terranova
  • przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji (system weber SD010)
  • przyklejenie płyt styropianowych (system weber SD010)
  • przyklejenie płyt wełny mineralnej (systemy weber SD030 oraz weber SD050)
  • mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych (system weber SD010)
  • mocowanie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych (systemy weber SD030 oraz weber SD050)
  • ochrona narożników, montaż listew startowych (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
  • montaż profili wykończeniowych i dylatacyjnych (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
  • wykonanie warstwy zbrojącej (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM313 (redis) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis l) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku akrylowego weber TD322 (terraplast) i weber TD321 (terrabud) na przygotowanym podłożu (system weber SD010)
  • wykonanie tynku akrylowo-silikonowego weber TD325 na przygotowanym podłożu (system weber SD010)
  • wykonanie tynku krzemianowego weber TD331 (terrasil) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego weber TD336 (extra clean) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
  • wykonanie tynku silikonowego weber TD341 (terrasol) na przygotowanym podłożu (system weber SD010)
  • wykonanie tynków mozaikowych (system weber SD010)
 2. systemy tynków zewnętrznych
  • wykonanie tynku podkładowego
  • gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe
  • wykonanie tynków mineralnych
  • wykonanie tynków drobnoziarnistych i szpachlowych
 3. roboty malarskie zewnętrzne
  • przygotowanie powierzchni
  • malowanie elewacji

Wydanie I, Koszalin 2005r.