KNR K-11 - Naprawa i ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych i żelbetowych- System MC-Bauchemie

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na elementy i roboty wykonywane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym z wykorzystaniem materiałów i technologii Systemu MC-Bauchemie.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

  • przygotowanie podłoża betonowego przez mechaniczne usunięcie zewnętrznej warstwy betonu metodami szlifowania, frezowania i groszkowania oraz śrutowania bezpyłowego
  • czyszczenie podłoża betonowego metodą strumieniowo- ścierną na sucho i mokro oraz strumieniowania wodnego wysokociśnieniowego
  • zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i wykonanie napraw oraz szpachlowanie konstrukcji betonowych metodą ręczną i metodą natrysku
  • wykonywanie powłok pielęgnacyjnych świeżych betonów, powłok ochronnych akrylowych, powłok antygraffiti i hydrofobizacji powierzchni betonowych
  • wykonanie uszczelnień konstrukcji betonowych systemem taśm uszczelniających

Wydanie I, Koszalin 2004r.