KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie systemu renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg

W tablicach katalogu ujęto:

Przygotowanie podłoża:

 • Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa

Naprawy konstrukcji murowych:

 • Spoinowanie murów

Przegroda pozioma:

 • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej murów o grubości 25 cm
 • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej ? dodatek za każde 5 cm ponad 25 cm grubości muru
 • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej dla murów o grubości 25 cm
 • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej ? dodatek za każde 5 cm ponad 25 cm grubości muru
 • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej dwustronnej
 • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej dwustronnej
 • Wypełnienie pustek zaprawą ASOCRET BM przed wykonaniem przegrody poziomej

Tynki renowacyjne:

 • Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych
 • Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na powierzchniach sufitowych
 • Tynki renowacyjne wykonywane maszynowo na powierzchniach pionowych
 • Tynki renowacyjne wykonywane maszynowo na powierzchniach sufitowych

Prace renowacyjno-wykończeniowe:

 • Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa

Izolacje przeciwwilgociowe i hydrofobizacja:

 • Hydrofobizacja preparatem ASOLIN WS
 • Naprawa i przygotowanie podłoża pod powłoki izolacyjne
 • Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K
 • Uszczelnienie przeciwwilgociowe grubowarstwową powłoką bitumiczną COMBIFLEX-C2 podziemnych części budowliWydanie I, Koszalin 2004 r.