KNR K-21 - Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie Deitermann

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonywanie robót o charakterze remontowym i modernizacyjnym w budowlach betonowych i żelbetowych w systemie Deitermann.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • czyszczenie ręczne powierzchni betonowych
 • czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych
 • usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie lub groszkowanie
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
 • czyszczenie powierzchni betonowych przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
 • ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw
 • zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia
 • ręczna naprawa konstrukcji betonowych-wykonanie warstwy sczepnej
 • ręczna naprawa konstrukcji betonowych-wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC
 • ręczna naprawa konstrukcji betonowych-wypełnienie ubytków o głębokości 10-100mm zaprawą cementowo-polimerową PCC
 • natryskowa naprawa konstrukcji betonowych- wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- polimerową SPCC metodą natrysku suchego i mokrego
 • szpachlowanie powierzchni sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi nakładanymi ręcznie lub metodą natrysku
 • ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca żywicą epoksydową z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys zaprawą epoksydową lub szybkowiążącym cementem
 • ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicami poliuretanowymi z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys zaprawą epoksydową lub szybkowiążącym cementem
 • wykonanie podlewek i wypełnień zalewowowymi zaprawami mineralnymi
 • malarskie powłoki ochronne na powierzchniach betonowych
 • impregnacja hydrofobowa mineralnych powierzchni elewacyjnych
 • wykonanie powłoki antygraffiti i usuwanie graffiti
 • powłoka ochronna świeżych betonów i zapraw naprawczych
 • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych poniżej gruntu taśmami uszczelniającymi
 • uszczelnienie dylatacji w konstrukcjach budowlanych masą elastyczną na bazie wielosiarczków

Wydanie I, Koszalin 2005r.