KNR K-28 - Roboty murowe w technologii SILKA E

Katalog zawiera nakłady nakłady rzeczowe na wykonanie robót murarskich w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów SILKA E.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • ściany piwniczne i fundamentowe z bloków SILKA E18S i E24S na zaprawie zwykłej,
 • ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie zwykłej,
 • ścianki działowe z bloków SILKA E8, E12 na zaprawie zwykłej,
 • kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA EW na zaprawie zwykłej,
 • ściany warstwowe z bloków SILKA E18, E24 i cegieł SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF z warstwą ocieplającą, pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie zwykłej,
 • ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • ścianki działowe z bloków SILKA E8, E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA EW na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • ściany warstwowe z bloków SILKA E18, E24 i cegieł SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF z warstwą ocieplającą, pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych SILKA E wysokość 198 mm) dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków wyrównawczych SILKA EQ (wysokość 98 mm) dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF,
 • impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA,
 • nadproża z kształtek YTONG U w ścianach o grubości 18 i 24 cm,

Wydanie I, Koszalin 2006r.