KNR K-31 - Roboty budowlane w technologii ATLAS

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów ATLAS.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 1. Roboty murowe w technologii ATLAS
  • Ściany piwniczne i fundamentowe z bloczków silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej ATLAS lub silikatowych i betonowych na zaprawie murarskiej ATLAS
  • Ściany z bloczków silikatowych na zaprawie murarskiej lub cienkowarstwowej ATLAS
  • Ściany budynków z cegły pełnej i klinkierowej na zaprawie murarskiej ATLAS
  • Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie murarskiej ATLAS lub zaprawie cienkowarstwowej ATLAS
  • Ścianki działowe na zaprawie murarskiej ATLAS lub zaprawie cienkowarstwowej ATLAS
  • Ściany warstwowe z bloczków silikatowych i cegieł klinkierowych z warstwą ocieplającą, pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie murarskiej ATLAS lub zaprawie cienkowarstwowej ATLAS
  • Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych dla ścian na zaprawie murarskiej ATLAS
 2. Uszczelnienia i izolacje w technologii ATLAS
  • Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji
  • Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S
  • Wykonanie izolacji z folii wodoszczelnej ATLAS WODER E
  • Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych

Wydanie I, Koszalin 2008 r.