KNR K-33 - Roboty elewacyjne w technologii ATLAS

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów GRUPY ATLAS


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 1. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian budynków w technologii ATLAS
  • Przygotowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS
  • Przyklejenie płyt styropianowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER
  • Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego w systemie izolacji cieplnej ATLAS XPS
  • Przyklejenie płyt z wełny mineralnej w systemie izolacji cieplnej ATLAS ROKER
  • Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w systemach ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER
  • Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego za pomocą dybli plastikowych w systemie ATLAS XPS
  • Przymocowanie płyt z wełny mineralnej w systemie izolacji cieplnej ATLAS ROKER
  • Ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS - STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ALTAS ROKER
  • Wykonanie warstwy zbrojącej w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS - STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER
  • Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych ATLAS CERMIT PS, SN, SN-MAL i DR na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków silikatowych ATLAS SILKAT N i R na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków silikonowych ATLAS SILKON N i R na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków mozaikowych ATLAS DEKO M na gotowym podłożu
 2. Roboty malarskie w technologii ATLAS
  • Przygotowanie powierzchni do malowania w technologii ATLAS
  • Malowanie elewacji farbą akrylową ATLAS ARKOL E
  • Malowanie elewacji farbą silikatową ATLAS ARKOL S
  • Malowanie elewacji farbą silikonową ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL
 3. Ochrona mikrobiologiczna budynków w technologii ATLAS
  • Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym ATLAS MYKOS
  • Impregnacja elewacji preparatem hydrofobizującym ATLAS SILSTOP

Wydanie I, Koszalin 2009 r.