KNR K-35 - Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers

Katalog zawiera nakłady nakłady rzeczowe na wykonanie hydroizolacji i uszczelnień w systemie Remmers.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie muru w strefie cokołu
 • Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych
 • Przeciwwilgociowa izolacja posadzek
 • Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych
 • Izolacja termiczna ścian fundamentowych
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości,
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze o twardości cegły klinkierowej,
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego,
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie posadzki w piwnicy
 • Uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz
 • Przygotowanie podłoża pod tynki
 • Tynki renowacyjne
 • Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach
 • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
 • Izolacja przeciwwodna na balkonach i tarasach pod izolacją termiczną i jastrychem cementowym
 • Izolacja przeciwwodna na balkonach i tarasach bezpośrednio pod okładziną ceramiczną
 • Naprawa betonu - iniekcje ciśnieniowe suchych rys w elementach betonowych
 • Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia
 • Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC
 • Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni i wykonanie akrylowej powłoki ochronnej

Wydanie I, Koszalin 2008 r.