KNR K-36 - Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie

Katalog zawiera nakłady nakłady rzeczowe na wykonanie hydroizolacji i uszczelnień w systemie MC-Bauchemie.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Izolacje z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej Oxal DS-flex,
 • Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej zaprawy odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS,
 • Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli,
 • Izolacje przeciwwilgociowe,
 • Prace uszczelniające przy dachach, na płytach falistych, papie dachowej, ołowiu, cynku itp.,
 • Wypełnienie spoin wewnętrznych, zewnętrznych poziomych, pionowych i sufitowych,
 • Wypełnienie spoin masą silikonową, akrylową, na bazie polimerów,
 • Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze,
 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej,
 • Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych,
 • Tynki renowacyjne Oxal wykonywane ręcznie i mechanicznie,
 • Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie, malowanie,
 • Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Nisiwa SN,
 • Czyszczenie ręczne, strumieniowo-ścierne, hydrościerne i strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych, zbrojenia i elementów stalowych,
 • Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw,
 • Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw,
 • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną warstwą sczepną,
 • Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych,
 • Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą,
 • Wykonanie podlewek i wypełnień,
 • Zabezpieczenie antygraffiti – system trwały, średnio trwały i tymczasowy.

Wydanie I, Koszalin 2008 r.