KNR K-38 - Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie okablowania struktu­ralnego (sieci komputerowych i telefonicznych) w budynkach


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Szkieletowe okablowanie strukturalne (układanie kabla pomiędzy punktami dystrybucyjnymi)
 • Poziome okablowanie strukturalne (układanie kabla do gniazda użytkownika)
 • Dodatki ? zależnie od miejsca układania kabli
 • Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych
 • Mechaniczne łączenie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych
 • Montaż mechaniczny złącza światłowodowego z polerowaniem
 • Montaż mechaniczny złącza i gniazda światłowodowego bez polerowania
 • Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 i złacza krawędziowego
 • Gniazda abonenckie (użytkownika)
 • Szafy dystrybucyjne 19"
 • Panele światłowodowe 19''
 • Panele krosowe 19" niewyposażone
 • Panele krosowe 19" wyposażone
 • Panele krosowe w systemie XC
 • Panele telefoniczne RJ45
 • Rozszycie kabla wieloparowego
 • Montaż systemu EtherSeal (IP67)
 • Montaż systemu monitorującego AMPTRAC
 • Montaż systemu dla centrów przetwarzania danych DataCenter
 • Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
 • Krosowanie

Wydanie I, Koszalin 2010 r.