KNR K-39 - Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST (nakład wyczerpany)

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy P.W. FAST Sp. z o.o.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Przygotowanie podłoża
 • Przyklejenie płyt styropianowych i z wełny mineralnej
 • Przyklejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej
 • Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych
 • Wykonanie warstwy zbrojonej
 • Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych, tynków akrylowych, tynków mozaikowych, tynków siloksanowych, tynków silikatowych, tynków silikonowych na gotowym podłożu
 • Wykonanie cienkowarstwowych tynków akrylowych, siloksanowych, silikonowych na gotowym podłożu metodą natrysku mechanicznego
 • Montaż profili elewacyjnych ? listwy, podparapetniki, gzymsy, zworniki
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST SA z: akrylową wyprawą tynkarską, siloksanową wyprawą tynkarską, silikonową wyprawą tynkarską, mozaikową wyprawą tynkarską
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST SM z:
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikatową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikonową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i siloksanową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i akrylową powłoką malarską
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST W z:
  • silikatową wyprawą tynkarską
  • silikonową wyprawą tynkarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikatową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikonową powłoką malarską
 • Przygotowanie podłoży pod elewacyjną powłokę malarską
 • Malowanie powierzchni zewnętrznych przy użyciu pędzla, wałka lub natryskiem mechanicznym

Wydanie I, Koszalin 2010 r.