KNR K-39 - Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST (nakład wyczerpany)

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy P.W. FAST Sp. z o.o.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

  • Przygotowanie podłoża
  • Przyklejenie płyt styropianowych i z wełny mineralnej
  • Przyklejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej
  • Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych
  • Wykonanie warstwy zbrojonej
  • Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych, tynków akrylowych, tynków mozaikowych, tynków siloksanowych, tynków silikatowych, tynków silikonowych na gotowym podłożu
  • Wykonanie cienkowarstwowych tynków akrylowych, siloksanowych, silikonowych na gotowym podłożu metodą natrysku mechanicznego
  • Montaż profili elewacyjnych ? listwy, podparapetniki, gzymsy, zworniki
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST SA z: akrylową wyprawą tynkarską, siloksanową wyprawą tynkarską, silikonową wyprawą tynkarską, mozaikową wyprawą tynkarską
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST SM z:
    • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikatową powłoką malarską
    • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikonową powłoką malarską
    • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i siloksanową powłoką malarską
    • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i akrylową powłoką malarską
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST W z:
    • silikatową wyprawą tynkarską
    • silikonową wyprawą tynkarską
    • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikatową powłoką malarską
    • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikonową powłoką malarską
  • Przygotowanie podłoży pod elewacyjną powłokę malarską
  • Malowanie powierzchni zewnętrznych przy użyciu pędzla, wałka lub natryskiem mechanicznym

Wydanie I, Koszalin 2010 r.