KNR K-41 - Roboty budowlane w technologii PAGEL

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów PAGEL ? POLSKA.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Podlewki pod maszyny, urządzenia i elementy konstrukcyjne
  • Wykonanie podlewek:
   • zaprawą PAGEL V1/10,
   • wysokowytrzymałą zaprawą PAGEL V1/60HF,
   • szybkowiążącą zaprawą PAGEL V2/10,
   • zaprawą PAGEL V2/40,
   • zaprawą PAGEL V2/80,
   • zaprawą PAGEL V2/160,
   • zaprawą z włóknami stalowymi PAGEL V1A/40,
   • zaprawą PAGEL V1A/80,
   • błyskawiczną zaprawą PAGEL VB3,
   • zaprawą bazaltową PAGEL V15/30,
   • zaprawą PAGEL V15/50,
   • zaprawą PAGEL V15/80,
   • zaprawą bazaltową z włóknami stalowymi PAGEL V1A15/30,
   • zaprawą PAGEL V1A15/50,
  • Wykonanie podbić zaprawą PAGEL V14/10, zaprawą PAGEL V14/40, zaprawą PAGEL V14/80
 • Przygotowanie powierzchni betonowych
  • Czyszczenie ręczne i strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
  • Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
  • Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw
 • Naprawy konstrukcji betonowych:
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wykonanie warstwy sczepnej ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych:
   • zaprawą PAGEL MS20 ? system naprawczy PCC
   • zaprawą PAGEL MH80 ? system naprawczy PCC-I
   • metodą natrysku mokrego lub suchego zaprawą PAGEL SP20 ? system naprawczy SPCC
 • Naprawy konstrukcji betonowych zbiorników na wodę pitną
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wykonanie warstwy sczepnej ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wykonanie warstwy szpachlowej powierzchni betonowych zaprawą PAGEL TW05 i zaprawą PAGEL TW10
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych metodą natrysku mokrego i suchego
 • Naprawy konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną
  • Wykonanie warstwy sczepnej ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną
  • Wykonanie warstwy szpachlowej powierzchni betonowych zaprawą PAGEL KA05
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych ? system naprawczy PCC
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych metodą natrysku mokrego zaprawą lub suchego ? system naprawczy SPCC
 • Ochrona powierzchni betonowych
  • Zabezpieczenie powierzchni betonowych farbą ochronną O2C lub O2DE
  • Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą MS05
 • Posadzki przemysłowe
  • Roboty przygotowawcze
  • Jastrych przemysłowy z granulatem żelaza PAGEL P2FE, z twardym tworzywem PAGEL P40, samopoziomujący PAGEL FE20
  • Podłoga przemysłowa z włóknami stalowymi PAGEL P3A
 • Iniekcje ciśnieniowe
  • Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mieszankami iniekcyjnymi
  • Wypełnienie pustek pod posadzkami i podłożami betonowymi, wypełnianie spoin i ubytków w betonie

Wydanie I, Koszalin 2010 r.