KNR K-42 - Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Podbudowy
  • podbudowy i warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego (AC)
  • podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
  • podbudowy i warstwy wiążące z betonu asfaltowego o wysokim stopniu sztywności (AC WMS)
 • Nawierzchnie
  • z betonu asfaltowego (AC) - warstwa wiążąca i ścieralna
  • z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) - warstwa ścieralna
  • z asfaltu porowatego (PA) - warstwa wiążąca i ścieralna
  • z asfaltu lanego (MA) - warstwa wiążąca i ścieralna
  • cienkowarstwowe z betonu asfaltowego (BBTM) - warstwa ścieralna
  • bitumiczne z destruktu pofrezowego

Wydanie I, Koszalin 2011 r.