KNR K-43 - Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów IZOHAN Sp. z o.o.


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Hydroizolacje w nowym budownictwie
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
  • wykonanie fasety uszczelniającej
  • hydroizolacja muru w strefie cokołowej
  • przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i niespiętrzającej się wody infiltracyjnej
  • przeciwwodna izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach spiętrzającej się wody infiltracyjnej i wywierającej ciśnienie
  • przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja posadzek
  • izolacja termiczna ścian fundamentowych
  • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
 • Hydroizolacje w starym budownictwie ? roboty remontowe
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z betonu
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego
  • wykonanie fasety uszczelniającej
  • uszczelnienie posadzki w piwnicy
  • uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz

Wydanie I, Koszalin 2011 r.