KNR K-46 Roboty budowlane w technologii Kreisel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii Kreisel

W tablicach katalogu ujęto:

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TURBO:

 • przygotowanie podłoża
 • przyklejenie i mocowanie płyt styropianowych
 • ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów
 • wykonanie tynków na gotowym podłożu: mineralnych cienkowarstwowych, akrylowych, silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych, mozaikowych

Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TURBO-W:

 • przygotowanie podłoża
 • przyklejenie i mocowanie płyt wełny mineralnej
 • ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów
 • wykonanie tynków na gotowym podłożu: mineralnych cienkowarstwowych, silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych
 • wykonanie natryskowej powłoki malarskiej w systemie ocieplenia stropów TURBO-W

Roboty malarskie:

 • malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
 • malowanie powierzchni zewnętrznych

Tynki i gładzie:

 • tynki cementowo-wapienne białe, wykonywane mechanicznie grubości 5 mm z zaprawy tynkarskiej TYNK 511L
 • tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 i GIPS 651L
 • tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500
 • tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 15 mm z zaprawy TYNKU MASZYNOWEGO 501, 502L i 561
 • gładzie jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, na ościeżach, biegach i spocznikach z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601 i PODGŁADŹ 602
 • gładzie jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, na ościeżach, biegach i spocznikach z gładzi szpachlowej GIPSEL PLUS 603
 • gładzie jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, na ościeżach, biegach i spocznikach z gładzi WAPIENNEJ 660 i UNIWERSALNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ 662

Czyszczenie, usuwanie pleśni, ochrona i konserwacja elementów budowlanych.

Podkłady pod posadzki:

 • warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej WYLEWKA 420
 • warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej RENOGRUNT 411 oraz samopoziomującej szybkowiążącej RENOGRUNT 410 i RENOGRUNT 412
 • podkład pod posadzki z zaprawy cementowej POZJASTR 440, zaprawy PODKŁAD CEMENTOWY M15 441, zaprawy POSADZKA CEMENTOWA 442, a także zapraw samopoziomujących WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400 i WYLEWKA ANHYDRYTOWA 401

Uszczelnienie i izolacje:

 • wykonanie izolacji z zapraw uszczelniających BUDOSZCZEL-H 810 oraz AQUASZCZEL 820
 • wykonanie izolacji z folii w płynie FOLBIT 800

Roboty murowe:

 • ściany budynków: z cegły pełnej, klinkierowej i dziurawki, z pustaków SZ i MAX, z bloczków betonu komórkowego, z ceramiki poryzowanej
 • ścianki działowe, ścianki działowe z bloków SILKA E8, E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
 • ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

Renowacja:

 • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły, w murze betonowym oraz w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, dla murów o grubości od 20 do 60 cm:
 • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły, betonu oraz w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego dla murów o grubościach: od 20 do 50 cm, od 50 do 80 cm, powyżej 80 cm
 • przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna (obrzutka)
 • tynki renowacyjne: wykonywane ręcznie i mechanicznie - wykończenie powierzchni

System naprawy betonów:

 • czyszczenie powierzchni betonowych: ręczne, strumieniowo-ścierne, hydrościerne, strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
 • czyszczenie zbrojenia i elementów stalowych: ręczne i odtłuszczenia, strumieniowo-ścierne
 • wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw: ręczne i mechaniczne
 • zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną warstwą sczepną
 • ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą 5-50mm
 • wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą

Okładziny ścian:

 • przygotowanie podłoża pod okładziny ścian
 • okładziny ścian płytkami ceramicznymi, płytkami kamionkowymi GRES, płytkami z kamienia naturalnego
 • okładziny słupów, ościeży, półek i parapetów płytkami ceramicznymi, płytkami kamionkowymi GRES, płytkami z kamienia naturalnego

Okładzinowe roboty posadzkarskie:

 • przygotowanie podłoża pod okładziny posadzek
 • posadzki z płytek ceramicznych, płytek kamionkowych GRES, płytek z kamienia naturalnego
 • okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES

 

Wydanie I, Koszalin 2011 r.