KNR K-48 - Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Odwodnienia dróg i placów
  • Odwodnienie liniowe typu ACO
  • Ściek uliczny z kostki betonowej
  • Ściek uliczny podchodnikowy trapezowy
  • Ściek uliczny podchodnikowy korytkowy
  • Ściek drogowy skarpowy z elementów prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych
  • Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej w rowach
  • Drenaż francuski w gotowym wykopie
 • Urządzenia podczyszczające wody opadowe
  • Montaż osadników wód opadowych
  • Montaż separatorów dla wód opadowych

Wydanie I, Koszalin 2011 r.