KNR K-50 Roboty murowe w technologii Silka Tempo

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii Silka Tempo

W tablicach katalogu ujęto:

Roboty murowe w technologii Silka Tempo:

  • Nakłady na murowanie pierwszej warstwy ścian z bloków Silka Tempo
  • Ściany z bloków Silka Tempo na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
  • Warstwy wieńczące i powierzchnie uzupełniające ścian z bloków Silka Tempo grubości 24 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
  • Warstwy wieńczące i powierzchnie uzupełniające ścian z bloków Silka Tempo grubości 15 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
  • Otwory w ścianach murowanych
  • Nadproża

 

Wydanie I, Koszalin 2013 r.