KNR K-51 Roboty budowlane w technologii Izolex

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii Izolex

W tablicach katalogu ujęto:

Pokrycia dachowe:

 • Naprawy istniejących pokryć dachowych
 • Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej w systemach ocieplania dachów
 • Mocowanie poprzez przyklejanie obróbek blacharskich
 • Pokrycia bezspoinowe na warstwie papy
 • Renowacja pokryć papowych
 • Krycie dachów betonowych papą

Izolacje pomieszczeń mokrych:

 • Wykonanie hydroizolacji z zaprawy oraz płynnej folii
 • Wykonanie hydroizolacji na podłożu z płyt drewnopochodnych
 • Montaż akcesoriów

Izolacje balkonów i tarasów:

 • Wykonanie hydroizolacji pod warstwą dociskową
 • Wykonanie hydroizolacji pod wylewki spadkowe
 • Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej

Izolacje podziemnych części budynków:

 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłóg
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej podłóg
 • Przyklejenie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych

Hydroizolacje w zastosowaniach specjalnych:

 • Wykonanie hydroizolacji przeciwwodnej basenów, zbiorników, oczek wodnych

Okładziny ścian:

 • Przygotowanie podłoża pod okładziny ścian
 • Okładziny ścian płytkami ceramicznymi, kamionkowymi GRES oraz z kamienia naturalnego

Okładziny posadzek:

 • Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzek
 • Posadzki z płytek ceramicznych, kamionkowych GRES oraz z kamienia naturalnego

Naprawy konstrukcji betonowych:

 • Czyszczenie powierzchni betonowych
 • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją
 • Wykonanie warstwy sczepnej
 • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych zaprawą

Chemoodporne powłoki ochronne na powierzchniach betonowych:

 • Przygotowanie powierzchni
 • Wykonanie powłoki ochronnej

Wydanie I, Koszalin 2016 r.