KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX

Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX

W tablicach katalogu ujęto:

Naprawy konstrukcji betonowych balkonów i tarasów, loggii

 • Czyszczenie ręczne, strumieniowo-ścierne, hydrościerne i strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych
 • Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu
 • Ręczne i mechaniczne skucie i wykucie betonu wokół skorodowanego zbrojenia 
lub elementów stalowych w miejscu naprawy
 • Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
 • Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i elementów stalowych przy naprawie konstrukcji betonowych
 • Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych zaprawą naprawczą
 • Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawą szpachlową
Jastrychy cementowe na przygotowanym podłożu na balkonach, tarasach, loggiach
 • Jastrych cementowy z zaprawy BOLIX PC, BOLIX PC-S, BOLIX PC-B
 • Termoizolacja i wykonanie warstwy paroizolacyjnej na balkonach, tarasach, loggiach
Profile i obróbki krawędziowo-okapowe, 
uszczelnienie i hydroizolacja balkonu, tarasu, loggi
 • Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych PAL-100, PAL, PAL-R, PAL-E
 • Montaż obróbki krawędziowo-okapowej ze stali kwasoodpornej
 • Wklejenie taśm uszczelniających
 • Wykonanie hydroizolacji z masy BOLIX HYDRO DUO
Okładzinowe roboty posadzkarskie 
na balkonach, tarasach, loggiach
 • Posadzki z płytek

 

Wydanie I, Koszalin 2018 r.